TAŞIMALI SİSTEMDE İSKİLİP GERÇEĞİ google-site-verification=OoenLv5VA2WFUnnJW9f4owQpbBCzT_SvMEXyk5DZAyg
Haber
20 Kasım 2021 - Cumartesi 17:54 Bu haber 11455 kez okundu
 
TAŞIMALI SİSTEMDE İSKİLİP GERÇEĞİ
Ülke genelinde köy okullarının neredeyse tamamına yakını kapatılarak, 1991 yılından itibaren geçilen taşımalı sistemle öğrencilerin merkez okullara taşınmaya başlanması aradan geçen yıllara rağmen tartışılmaya devam ediyor.
- Haberi
TAŞIMALI SİSTEMDE İSKİLİP GERÇEĞİ

TAŞIMALI SİSTEMDE İSKİLİP GERÇEĞİ

 

      Ülke genelinde köy okullarının neredeyse tamamına yakını  kapatılarak, 1991 yılından itibaren geçilen taşımalı sistemle öğrencilerin merkez okullara  taşınmaya başlanması aradan geçen yıllara rağmen tartışılmaya devam ediyor.

    Köy okullarının kapatılması nedeniyle köylerimizden il ve ilçe merkezlerine yoğun bir göçün yaşandığı,   bu sebeple de köylerin boşaldığı  hep gündemde kaldı.

    Taşımalı sitemde de sorunlar bir türlü çözülememiş gibi görünüyor.

    Ülkemiz genelini tam olarak bilmiyoruz. Fakat ilçemizde taşımalı sitemde önemli aksaklıklar göze çarpıyor.

    Öğrenciler saatlerce sokaklarda kalıyor

    Köy okullarından ilçe merkezine gelen öğrenciler eğitim saatlerinin dolmasına rağmen, evlerine gidemiyor. Özellikle ortaöğretim de yaşanan bu sorun yıllardır bu şekilde devam ediyor.  Servis işletmesinden kaynaklanmayan bu sorunun en önemli etkeni; okulları ders saatlerinin aynı olmaması gösteriliyor.  Örnek ; A Okulunda öğrenim gören öğrencinin son dersten çıkış saati 16.00 iken, B okuluna giden öğrencinin ders çıkış saati 17.00 olabiliyor. Aynı istikamete giden öğrencilerinde tek servisle gitmesi nedeniyle erken çıkan öğrenciler diğerlerini sokakta bekliyor.

   Bu sorunu Milli Eğitim Müdürlüğü ders saatinde ayarlamalar yapıp çözebilir.

    Okul servislerinden gelen şikayetler;

    Okul servisleri zaman, zaman denetlense de şikayetlerin arkası maalesef kesilemiyor. Servislerin denetlenmesinde , kontrol edilmesinde ve sistemin sağlıklı yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan kurum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Bu sistem de aksaklıklar yaşanıyorsa birileri görevlerini tam olarak yapmıyor demektir.

    İskilip’te öğrenci servislerinde tekelleşme var mı ?

   Öğrenci servis taşımacılığı İskilip’te yıllardır tek firma ( Kooperatif) tarafından yapılıyor. Yapılan ihalelere yalnızca bu tek firma katılıyor. İhale kırımları da neredeyse hiç yok denilecek seviyelerde. Kimsenin kazancında gözüm yok. Kazanan her zaman bizim yerli insanımız olsun. Kazanıyorsan işini de hakkını vererek yaptığın sürece hiçbir sorun yok. İşte burada biraz sorunlar var. Çocuğunu emanet edip gönderdiği servislerle ilgili ailelerin sorunları var. Talepleri var. Şikayetleri var.

    Şimdi oradan neymiş bunlar diyenler mutlaka vardır. Amacım kimseyi suçlamak değil. Sorumlular öğrencilerle, velilerle ve servisçilerle görüşüp,  ortak bir noktada çözüm üretmeliler.  Suçlamalar,  şikayetler  ve eleştiriler ne derece de doğru bu konuda tam olarak emin değilim.  Fakat, ortada bir kısım çözüm bekleyen konuların olduğu bir gerçek var. İstenirse şikayetleri ve kimlerin görevlerini eksik yaptığını  madde, madde yazabilirim. İhale şartnamesinde devletimiz her konuyu açıkça yazmış. Kimler hangi konularda sorumlu belirtmiş. Sorumluluk sahiplerini görevlerini yapmaya davet ediyorum.

   Taşımalı sistemde pasta 3.573.910,00  TL

   Okul servisi taşımacılığındaki ekonomik konulara da değinmek istiyorum. İlçemizdeki okul servis taşımacılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 3 ayrı ihale ile yapılıyor.

     Bu ihalelerden İlköğretim öğrencileri için yapılan,  servis ihalesinde,  498 öğrencinin 36 servis aracıyla merkezi okullar taşınması yer alıyor. 2021 – 2022 eğitim yılı için ödenecek olan rakam 1.491.000 TL.

     Orta Öğretimde ise 406 Öğrencinin 30 araçla merkezi okullara taşınması için servis ücreti olarak 1.718.080 TL ödeniyor.

     Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci, kursiyerlerin den 24 kişinin 4 araç ve 4 rehber personelle taşınması için ise 364.910 TL ödenme yapılıyor.

         Toplama baktığımızda taşımalı sistemde servis işini üstlenen firmaya (Kooperatife ) 2021 – 2022  eğitim yılında ödenecek tutar 3.573.910 ,00 TL ( Eski parayla 3 trilyon 573 milyar 910 milyon  lira )

     Yukarda ki  rakamlar belki yüksek gibi görünebilir. Sonuç olarak sistem üzerinden bu paranın önemli bir bölümü  İskilip ekonomisine dönüyor.

      Taşımalı sistemde kurallar;

     Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan taşımalı sitemde servisleri uyması gereken kurallar ile sorumluların görevleri sıralanmış. Uymayanlar hakkında verilmesi gereken cezalar da belirtilmiş. Ben yorum yapmadan Milli Eğitim Bakanlığının ihale şartnamesinde yer alan kuraları ve cezai müeyyidelerinin bazılarını yazmak istiyorum.

   *Servis araçlarının mücbir sebepler dışında ders başlama ve bitiş saatlerinden 15 dakika önce taşıma merkezi okulda olmaları esastır.

   * Normal eğitim yapan taşıma merkezi okullara, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmaması esastır. Ancak, araç bulmada zorluk çekilen bölgelerdeki normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, eğitim-öğretimi aksatmamak üzere planlama komisyonlarının belirleyeceği mesafelerde bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir. İkili öğretim yapan taşıma merkezi okulun sabahçı öğrencilerin için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir. Bu durumda ikili eğitim öğretim yapan taşıma merkezi okulda hangi araçların sabahçı, hangi araçların öğlenci çalıştırılacağını gösteren listeler yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.

   * Öğrencilerin araçta bulunduğu esnada yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri maddeler bulundurulmayacak, taşıma esnasında akaryakıt alımı yapılmayacaktır.

   * Taşımalı eğitim araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde “Sürücü hatalarını İSKİLİP İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 0364 511 2005 telefon numarasına bildiriniz.” ibaresi yazılacaktır.

   * Araçlar 12 yaşından büyük olmayacaktır

   * Taşımalı eğitim araçlarında görüntü ve müzik sistemleri, taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.

   * Taşımalı eğitim araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.

   * Taşımalı eğitim araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

   * Propaganda türünde pankart, afiş, reklam unsuru nesneler taşıyan araçlar taşımalı eğitim uygulamasındaki öğrenci taşıma işinde çalıştırılamaz.

   * Öğrencilerin idareye bildirilen sürücü ve araç ile okula taşınması esastır. Zorunlu hallerde sürücü ve araç değişikliğine gidildiğinde (arıza, onarım, trafikten men, kaza vb.) yüklenici gerekli belgeleri 5 (beş) iş günü içinde idareye teslim etmekle yükümlüdür. Yeni sürücü ve aracın Teknik Şartname’de belirtilen niteliklere sahip olması zorunludur.

   * Öğrencilerin oturarak, (Araçlarda hiçbir suretle ayakta öğrenci taşınmayacaktır.) güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak, taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek taşıma merkezi okul açılış ve kapanış saatlerine göre idarece belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımakla yükümlüdür.

   * Taşımalı eğitim araçlarındaki araç takip sistemi verilerini, istenmesi halinde idare, taşıma merkezi okul müdürlüğü, kolluk birimleri ve velilerle paylaşmakla yükümlüdürler.

   * Taşımalı eğitim araçlarının sürücüsü, taşıma merkezi okul müdürlüğünce düzenlenen puantaj cetvellerini günlük düzenli olarak imzalamak mecburiyetindedir.

   * Taşıma işinde çalışacak sürücülerin il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim yılı boyunca yapılması planlanan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerince düzenlenen okul servis araç sürücüleri eğitimi okul taşıtları rehber personel eğitimi hizmet içi seminerlerine katılmak zorundadır. Katılmayan sürücü devam eden eğitim-öğretim yılı boyunca taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalıştırılmayacaktır.

   * Taşımalı eğitim aracının içinde hiçbir şekilde tütün ve tütün ürünü kullanılmayacak, öğrencilerin görebileceği yerlerde bulundurulmayacaktır.

   * Taşıma hizmeti veren taşımalı eğitim aracı, sürücü günlük olarak taşıma merkezi okul müdürlüğünce denetlenir. Sözleşmedeki araç ve sürücü taşıma yapılıp yapılmadığı, kapasite üstü öğrenci alınıp alınmadığı, aracın vaktinde gelip gelmediğinin ve şartnameye uygun taşıma yapılıp yapılmadığının denetimi yapılır ve öğrenciler sayılarak alınıp araca bindirilir. Taşıma merkezi okul müdürlüğünce oluşturulacak çizelgeye günlük taşıma bilgileri işlenir, sürücülere imzalattırılır. Denetim zamanlarında veya diğer zamanlarda taşıma işinden faydalanan öğrencilerin bilgisine başvurularak aracın okul bahçesinin dışında taşıma işini gerçekleştirirken kurallara uyup uymadığı denetlenir. Öğrencilerin taşımalı eğitim araçlarıyla ilgili olumsuz görüş ve şikâyetleri zaman kaybetmeden il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.     Puantaj tablosu günlük olarak sınıf öğretmeni,  araç şoförü, nöbetçi öğretmen, nöbetçi müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalanarak dosyalanır.

YAPILAN DENETİMLERDE HANGİ DURUNLARDA CEZA KESİLEBİLİYOR

   Yapılacak olan denetimlerde kesilecek olan cezalarda ihale şartnamesine eklenmiş durumda. İşte bunlardan bazıları;

    Öğrencilerin sözleşmesi yapılan araç dışında bir araç ile taşındığının tespit edilmesi. (Başka bir aracın/hattın öğrencilerini mücbir sebepler (aracın yolda arıza yapması, kaza yapması vb.) dışında taşımayacaktır. Yüklenici, mücbir sebep olmadan o günkü taşıma işine gelmeyen aracın yerine şartnameye uygun araçla taşıma yaptırmak, öğrencileri mağdur etmemekle yükümlüdür)

   Öğrenci haricinde yolcu alındığının tespit edilmesi.

   Mücbir sebepler dışında Servis araçlarının ders başlama ve bitiş saatlerinden 15 dakika önce okulda olmamaları.

   Öğrencilerin belirlenen ve şoföre bildirilen durak veya toplanma yerlerinden alınmaması ve ya bu noktalara bırakılmamsı

   Okul yönetimi tarafından yazılı olarak sürücülere bildirilen, Öğrencilerin;İsim listeleri,
Taşınacakları araç plakaları, İndirme/bindirme durakları, Yol güzergâhı ile geliş-gidiş saatlerine ilişkin bilgilerin araçta görülebilecek bir yere asılmadığının tespit edilmesi.

   Taşıma işinin, idarenin izni dışında farklı araç veya sürücü ile yapıldığının tespit edilmesi.

   Öğrenci Taşıma hizmeti esnasında yakıt alımı yapıldığının veya araçta yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri maddeler taşındığının tespit edilmesi.

Kaynak: Editör: Ali ARICI
Yorumlar
Haber Yazılımı